Menyclose

Vill du reservera via telefon?

Ring oss nu!

callKundservice
chevron_right

Allmänna Villkor

Allmänna villkor för Tribus Business Ltd. (martiGO)

 1. Tribus Business Ltd. (hädanefter martiGO) är alltid enbart mellanhand mellan kunden och flygbolaget, hotellet, hyrbilsföretaget och andra parter som är involverade i bokningsprocessen. martiGO ansvarar inte för själva bokningen. Det är bara partnern som kan avgöra om bokningen ska godkännas eller inte.

 2. martiGO erbjuder dig de billigaste resorna; men är inte involverad i planeringen, vilket innebär att martiGO inte kan hållas ansvarig för ofullständig eller felaktig kundinformation och resplan.

 3. Skulle du ha några problem angående ditt flyg, boende på hotell eller hyrbilar; vänligen kontakta det aktuella företaget direkt. martiGO kan inte påverka andra företags beslut och policyer. IV. Vi kan ta hand om dina bokningsändringar eller boka ytterligare tjänster för din räkning, men i gengäld tar vi ut en serviceavgift som är helt oberoende av de avgifter som tas ut av partnerföretag.

Kontraktsinnehåll, Due diligence, Betalningsvillkor, Ändringar i bokningarna

 1. martiGO är en sökmotor för resor online. Vi kan ge dig information om tillgänglighet och priser på flyg, hotell och hyrbilar.

 2. martiGO agerar på partnerns vägnar och konto; och kommunicerar mellan partner (leverantör) och kund. När en bokning är slutförd finns ett giltigt avtal mellan leverantören och kunden. martiGO måste vara mellanhand mellan dessa två parter. martiGO har ingenting att göra med leverantörers beslut om att acceptera en kund eller inte.

 3. Huruvida ett kontrakt kommer att slutföras eller inte; och om ja, hur, beror helt på leverantör och kund.

 4. Våra allmänna avtal är endast giltiga för vår förmedlande roll. De är inte giltiga för leverantörerna och deras tjänster eller produkter. Leverantörer har sina egna GTC som kan vara annorlunda än våra. De kan också tillhandahålla tjänster på specifika språk. Kunden måste alltså försäkra sig om att de förstår leverantören.

 5. De aktuella avtalsvillkoren på bokningsdagen är alltid giltiga, även om de ändras senare. Villkor för kunder är endast giltiga om martiGO har samtyckt till dem i ett skriftligt avtal.

 6. Våra kunder kan hitta all information relaterad till sin resa i våra bekräftelsemail eller i sina konton på vår hemsida.

 7. Erbjudandena på martiGO är inte nödvändigtvis en skyldighet för martiGO eller leverantören. Om en kund vill göra en reservation kan de göra det genom att förse oss med de uppgifter som behövs. Vi kommer sedan att vidarebefordra dem som mellanhand till leverantören. Så snart leverantören samtycker skickar vi ett e-postmeddelande till vår kund. Avtalet är alltid mellan kund och leverantör.

 8. Även om en kund slutför mer än en reservation via martiGO, förblir martiGO alltid mellanhand och agerar aldrig som leverantör av den köpta tjänsten/produkten.

 9. Erbjudandena på martiGO är begränsade. Vi ansvarar inte för tillgängligheten om leveransen är slut.

 10. Om du inte får ett bekräftelsemail från martiGO inom en timme, kontrollera dina skräppost först. Om du inte kan hitta sådan e-post, vänligen kontakta vårt serviceteam.

 11. Kunden ansvarar för de olika delarna av sin bokning. Vi vill bara varna våra kunder för att risken för problem ökar med antalet olika leverantörer.

 12. Så snart kunden får vår bekräftelse via e-post ska det noteras att det inte alltid är möjligt att avboka biljetten/resan utan att betala några avgifter. Dessutom tar martiGO ut en serviceavgift som är separat från de avgifter som din leverantör kan ta ut.

 13. Kunden är ensam ansvarig för att tillhandahålla korrekta uppgifter för att undvika förseningar, kostnader och komplikationer.

 14. Om kunden bokar ett flyg och leverantören inte kan eller inte utfärdar en e-biljett kommer vår kundtjänst att kontakta dig inom 48 timmar för att informera dig om nästa steg. Om du inte får ett sådant samtal, vänligen kontakta dig vårt serviceteam. martiGO har friheten att avvisa reservationen om den visar sig vara för problematisk. I det här fallet kommer du att återbetalas i sin helhet.

 15. Dina personuppgifter, särskilt din e-postadress, måste alltid vara uppdaterade. Det är också ditt ansvar att kontrollera din skräppostmapp.

 16. Kunden måste kontrollera varje bekräftelse och informationspost och kontakta oss omedelbart om det finns ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Det är också kundens skyldighet att kontrollera varje e-postbekräftelse och information som finns i e-biljetten och kontakta oss om det finns ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

 17. Om en tjänst eller produkt inte visar sig vara som den annonseras måste kunden kontakta leverantören direkt, eftersom martiGO inte är ansvarigt i sådana fall.

 18. Olika leverantörer har olika policyer som incheckningstider. Kunden ansvarar för att informera sig och följa policyerna; och är ansvarig för kostnader eller skador som beror på vårdslöshet.

 19. Det totala priset är synligt under hela bokningsprocessen och betalas efter avslutad bokning. Vår hanteringsavgift kommer alltid att vara synlig separat och kommer inte att återbetalas vid en avbokning eller ändring av den ursprungliga bokningen.

 20. Kunden kan välja mellan olika betalningsmetoder i slutet av bokningsprocessen. Eventuella avgifter kommer att visas innan bokningsprocessen slutförs.

 21. Avgifter för ändringar eller inställda flyg beror endast på leverantören och deras allmänna avtal. De kan gå upp till över 100 % av bokningspriset. martiGO tar endast ut en hanteringsavgift.

 22. Kunden kan kontakta vårt serviceteam vid avbokning eller ändringar. För denna tjänst tar vi ut en expeditionsavgift per biljett. Vårt serviceteam kommer att stödja dig och förklara alla möjligheter.

 23. Specialerbjudandena på vår webbplats är endast till för att kunderna ska få en allmän insikt om priserna. Priserna som visas under hela bokningsprocessen är de giltiga priserna.

 24. Det är martiGOs ansvar att vidarebefordra all relevant information och dokument till kund och leverantör. Vilka uppgifter dessa e-postmeddelanden innehåller beror på kund och leverantör. martiGO kan inte hållas ansvarigt för felaktiga eller ofullständiga datainmatningar.

 25. martiGO ansvarar endast för fullständighet och korrekthet av innehållet på sin webbplats, men inte för innehållet som tillhandahålls av tredje part på vår och deras webbplatser.

 26. martiGO ansvarar för grov vårdslöshet, felaktig information och handlingar.

 27. Kundanspråken föreskrivs inom ett år från den tidpunkt då kunden märker det, förutom kundkrav som uppstår på grund av grovt oaktsam felaktig information och åtgärder från martiGO.(bunu hiç anlamadım)

 28. martiGO kan ändra GTCs när som helst men kommer att informera kunderna via e-post om sådana ändringar.

 29. Kontrakten mellan parterna regleras av österrikisk lag och jurisdiktionen är Wien.

 30. Om något av villkoren ovan skulle vara ogiltigt, förblir de övriga alltid giltiga.

 31. MartiGO.com kan initiera ytterligare kontroller av vilken betalningsmetod som helst om bedrägeri misstänks och begära ytterligare information från användaren. Om ytterligare kontroller inte kunde göras har martiGO.com rätt att annullera bokningarna. I sådana fall kommer användaren att kontaktas med hjälp av kontaktuppgifterna som anges vid bokningen. Användaren ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta och martiGO.com kan inte ta något ansvar.

Uppdatering: 02.2021